Bestyrelse

Formand Søren Dideriksen 28596598
 
Kasser Signe Ørgreen-jacobsen 61668471
 
Bestyrelsmedlemer
Steen Øxenbjerg
Anne-Marie Hansen
Chanh Minh Nguyen
Anna Marie Metum Nielsen 20653085
 
Assens Skytteforening  | assensskytteforening@gmail.com