Indmeldelse

NYT MEDLEM

Her kan du indmelde dig i Assens Skytteforening.
Hvis du er ny skytte, så skal du starte med at oprette din profil.
Vigtigt at du husker at oplyse telefon og mail-adresse!
Når du har oprettet profil, får du tilsendt din adgangskode.
 
 
MEDLEMSKAB - BETALING
 
Derefter skal du trykke på "Vælg"-knappen ud for den gruppe du hører til:
- Aktive Ældre: Pensionister
- Seniorer: Voksne 25+
- Unge under 25 år
 
Her skal du bruge din adgangskode.
 
 
Medlemskabet kører automatisk.
Ønsker du ikke længere medlemskab af foreningen, kræver det en skriftlig udmeldelse.
Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Assens Skytteforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Assens Skytteforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Assens Skytteforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Assens Skytteforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Opsigelse af abonnementsaftaler ved henvendelse til kassereren, mens fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Assens Skytteforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af et kalenderår. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Assens Skytteforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Assens Skytteforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.assensskytteforening.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Assens Skytteforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Assens Skytteforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Assens Skytteforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Assens Skytteforening fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Assens Skytteforening
v/Søren Dideriksen
Odensevej 77
5610 assens
CVR-nr: 17020889
Tlf.: +45 28596598
E-mail: assensskytteforening@gmail.com
 
 
Medlemslogin
Har du fået ny adresse eller e-mail-adresse..? 
Så log på her - og ret det med det samme.
Når du får nyt betalingskort - så kan du rette det via dit medlemslogin.
 
Assens Skytteforening  | assensskytteforening@gmail.com